132(21/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


• วัดทรงธรรม วรวิหาร

• เพลงธรรมะ ชุด พุทธมามกะ-คติธรรม

• สครับผิวสวย Perfect Health Solution Herbal Body Scrub

• วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร

• วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

• รวมเพลงชาวพุทธ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย