145-1(6/06/64) เวลา 15.35 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  

145-1(6/06/64) เวลา 15.35 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


วันที่ 6 มิถุนายน 2564 (เวลา 15.35 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


• น้ำตาไม่ใช่สาเหตุของความเศร้าและความรักของแม่ก็ไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนที่ชื่อออกซิโตซิน

• การเจริญสติปัฏฐาน พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

• ฆ่าหมู เป็ด ไก่ เซ่นสรวงบรรพบุรุษ ท่านจะบาปไหม?

• วัดป่าดาราภิรมย์

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย