"ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์" อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 Webmaster  

"ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์" อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


"ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์"
อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

กรรมฐาน Online
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
1 / 9

-----------------------------------------------------------------------
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
Facebook : https://www.facebook.com/watmahaeyong
Website : http://www.watmahaeyong.or.th
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong

คอร์สวิปัสสนากรรมฐานมีนาคม 2559 (20 เม.ย. 59)   

ที่มา : https://www.youtube.com/c/TheWatmaheyong

2,969


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย