ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 Webmaster  


พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่4 - ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมบรรยาย จาก https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw   
 เปิดอ่านหน้านี้  3,173 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย