ธรรมะสอนใจ โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

 Webmaster  

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ธรรมะสอนใจ จาก พระอาจารย์ครรชิต อิญจโน

ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

โครงการฝึกสมาธิเพื่อการพัฒนาจิตใจ

วันที่ 9 กันยายน 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  2,180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย