"รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

 Webmaster  


พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร "กลับมารู้สึกตัว"
โดย พระอธิการครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ
วันที่ 7-9 มีนาคม 2560
ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,933 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย