"สักการะไหว้พระพุทธรูป เห็นถูกเห็นผิด"

 Webmaster  

"สักการะไหว้พระพุทธรูป เห็นถูกเห็นผิด"


"สักการะไหว้พระพุทธรูป เห็นถูกเห็นผิด" ธรรมสารโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

ธรรมะสั้น ๆ เข้าใจง่าย โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

ธรรมนำชีวิต
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
14 / 15

Website : http://www.watmahaeyong.org
Facebook : https://www.facebook.com/PageWatMahey...
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong• ฝ่าฟ้าทะเลหวัง

• "ปัญญา กับสังขารการปรุงแต่ง" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย