ป่วยเพราะอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 Webmaster  


พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่1 - ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมเทศนา จาก https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,913 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย