แนะนำหลักการปฏิบัติ บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (31/01/63)

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ อริยสัจภาวนา
อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

แนะนำหลักการปฏิบัติ บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (31/01/63)

1/6

อริยสัจภาวนา อจ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ม.ค.2563
หลักสูตร...อริยสัจภาวนา

วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โดย...อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น2 อาคารสิริ กรินชัย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,865 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย