ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

 Webmaster  


พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

พระธรรมเทศนาแนะนำผู้ปฎิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

คอร์ส "ตื่น รู้และเบิกบาน" ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

ณ สวนพันดาว (Suan Pan Dao): บ้านป่ากล้วย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

คอร์สจัดขึ้น ระหวางวันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

ทีมงานจึงนำบ่างช่วงบางตอน มาเพื่อเพยแพ เป็นธรรมทาน
 เปิดอ่านหน้านี้  2,807 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย