ออกจากโลกของความฝัน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เริ่มต้นปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ออกจากโลกของความฝัน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610811A ซีดี ๗๗)

เริ่มต้นปฏิบัติธรรม
Dhamma.com
3 / 11

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
(๑)
เราเรียนธรรมะกันแทบเป็นแทบตาย
เพื่อให้ใจยอมรับธรรมดาของโลก
ธรรมดาของโลก ก็คือ
ทุกคนที่เกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
รวมทั้งตัวเราด้วย
ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
การประสบสิ่งที่ไม่รัก
ความไม่สมอยาก
เป็นเรื่องธรรมดา
อยู่กับโลก มีลาภ มียศ มีนินทา มีสุข
มีเสื่อมลาภ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีทุกข์

ทำอย่างไร ใจจะยอมรับความเป็นธรรมดา
อันแรกเลย ต้องหลุดออกจากโลกของความคิดความฝัน
มาอยู่ในโลกของความเป็นจริง
ที่เรายอมรับความเป็นธรรมดาไม่ได้
เพราะเราอยู่ในโลกของความคิดความฝันเท่านั้นเอง
อยากโน่นอยากนี่ คิดเอา ยอมรับความจริงไม่ได้
หลุดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริง
แล้วความเป็นจริงจะสอนธรรมะเรา

(๒)
ทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง
จิตไหลไปคิดแล้วรู้ จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วรู้
จิตจะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
หลุดออกจากโลกของความคิดความฝัน

เมื่อเราหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้ว
ก็เป็นเวลาที่จะเรียนความจริง
ความจริงแสดงอยู่ที่ รูป นาม กาย ใจ นี้
พอใจเราตื่นขึ้นมาแล้ว อย่าตื่นอยู่เฉยๆ
รู้ตัวขึ้นมาได้แล้ว ก็มีหน้าที่เรียนรู้ความจริงของชีวิต

ดังนั้น มี ๒ ขั้นตอน
ขั้นแรก ฝึกจิตใจทำสมาธิ จนได้สมาธิที่ถูกต้อง
จิตก็จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
หลุดออกจากโลกของความคิดความฝัน
เมื่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้ว
ก็ทำงานที่สอง คือ เรียนรู้ความจริงของชีวิต
การเรียนรู้ความจริง คือวิปัสสนากรรมฐาน


-- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610811A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: www.dhamma.com
Facebook Page: fb.com/dhammateachings
Instagram: instagram.com/dhammadotcom
Line : @dhammadotcom   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,882 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย