"ผังภูมิกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 Webmaster  

"ผังภูมิกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

กรรมฐาน Online
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
7 / 9

"ผังภูมิกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน

โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   

ที่มา : https://www.youtube.com/@TheWatmaheyong

2,947


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย