04 560819-ผังภูมิการปฏิบัติกรรมฐาน (19 ส.ค. 2556) 4/9

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
4 / 9

ธรรมเทศนา หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน สิงหาคม 2556   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,885 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย