07(23/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  

อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 23 มกราคม 2564 (เวลา 10.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคาร สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.

https://www.youtube.com/watch?v=HBYg_1D_4GI&list=PLL4WMAjhDbGiThGsnwVBW-HHqeisbgx1_&index=7


ที่มา : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 เปิดอ่านหน้านี้  2,189 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย