01 (16/01/2566) สัมโมทนียกถา

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เดินจิตสติปัฏฐาน ๔
พระมหาวรพรต กิตติวโร

หลักสูตร เดินจิตสติปัฏฐาน ๔ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร 16-20 มค 66

วันที่ 16 มกราคม 2566

สัมโมทนียกถา
โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

หลักสูตร เดินจิตสติปัฏฐาน 4 โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566

ณ ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.    
 เปิดอ่านหน้านี้  2,887 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย