อธิบายการเจริญมรรค - พระอาจารย์ต้น_05092020

 Webmaster  

อธิบายการเจริญมรรค - พระอาจารย์ต้น_05092020

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
Live : ว่าด้วยมรรคมีองค์ 8 ,ทางสายกลาง ,สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ || ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ || สติ ปัญญา || สติ สัมปชัญญะ ฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563
ณ สถานศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา จ.เชียงราย
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava


หมายเหตุ : "Dhammanava" สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายโดยจารุวณฺโณ ภิกฺขุ ซึ่งเป็นการอธิบายธรรมะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชาวพุทธควรศึกษา
ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดและความเห็นที่สร้างสรรค์จากทุกท่าน และหวังว่าผู้ติดตาม ช่อง "Dhammanava" จะได้รับประโยชน์อันเป็นสาระแก่นสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนให้ถึงความสิ้นทุกข์ตามกำลัง

#มรรค8 #ธรรมะ #สติ #ธรรมนาวา

ที่มา : https://www.youtube.com/@DHAMMANAVA

110


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย