แก้ไขจิตด้วยสัมมาทิฏฐิ - พระอาจารย์ต้น_30072019

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เทศน์การปฏิบัติภาวนา
พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
สนทนา ตอบปัญหาธรรม : ว่าด้วย , ฯลฯโดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562
ณ ป่านาโสกฮัง จ.อำนาจเจริญ
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา :

/ 471594106734153
 เปิดอ่านหน้านี้  87 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย