17(29/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ปฏิกุลมนสิการบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  

17(29/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ปฏิกุลมนสิการบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 29 มกราคม 2564 (เวลา 10.00 น.)
บรรยายธรรม เรื่อง...ปฏิกุลมนสิการบรรพ
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคาร สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.   

ที่มา : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2,941


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย