"ผู้ไม่เบียดเบียน เป็นผู้มีอายุยืน"
 วิริยะ12   20 เม.ย. 2558

 "ผู้ไม่เบียดเบียน เป็นผู้มีอายุยืน"

" .. ความมีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมเกิดแต่ความไม่เบียดเบียน ความมีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่เบียดเบียน

ความไม่เบียดเบียนเป็นการทำให้มีความสุขความเจริญอายุ ความมีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นความสุขความเจริญอายุ

ผู้ทำเหตุคือความไม่เบียดเบียน ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .. "

อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926DT014902

วิริยะ12

20 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  3306 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย