"เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)


"เห็นสาวสวรรค์"

" .. เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว เขาก็นั่งภาวนา นานนะ เป็นชั่วโมง สองชั่วโมง สามชั่วโมงนะ เรียบร้อยดี สงบดี เมื่อเสร็จแล้วเขาก็กราบ "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" แล้วเขาก็จะจากไป

จึงได้กำหนดถามเขาว่า
"โยม...มาจากที่ใด ?"
เขาก็ว่า "ท่านอาจารย์ พวกดิฉันมาจากเมืองสวรรค์"

"มาที่นี่เพื่อประโยชน์อันใดหรือโยม ?"
เขาก็ตอบว่า "มาบูชาแก้ว ๓ ประการนะท่าน"

"บูชาเพื่อประโยชน์อะไร ?"
"เพื่อบำเพ็ญกุศลทานนะท่าน เพราะแก้วพุทโธ แก้วธัมโม แก้วสังโฆ" นั้น เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียนและของหอม

ถามเขาไปอีกว่า "อยู่บนสวรรค์ ไม่ได้บำเพ็ญหรือโยม ?"
"บำเพ็ญอยู่เหมือนกัน แต่ได้รับผลน้อย ไม่ได้มากเหมือนบำเพ็ญอยู่ในเมืองมนุษย์ ในเมืองมนุษย์ ทำน้อยได้มาก ทำมากก็ยิ่งได้มาก" เพราะเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญกุศล

"จะไปสวรรค์หรือพรหมโลก ก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในเมืองมนุษย์นี้ก่อน" จะไปพระนิพพาน พ้นทุกข์จากโลกสงสาร ก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในศาสนาพุทธ ในเมืองมนุษย์นี่เสียก่อน จึงจะได้ นอกนั้นไม่มี

"นั่นแหละ ในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสโปโน้น" พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นหญิงชาวบ้านชาวเมือง "พากันประพฤติวัตรปฏิบัติขัดสีแก้วทั้ง ๓ ประการให้สว่างไสวรุ่งโรจน์ทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยการเดินจงกรมบูชาแก้ว ยืนภาวนาบูชาแก้ว นั่งสมาธิบูชาแก้ว"

ไหว้พระสวดมนต์บูชาแก้วทั้ง ๓ ดวงนี้ "แก้วพุทโธ แก้วธัมโม แก้วสังโฆ" ทำอยู่อย่างนั้นเป็นนิจ ไม่ลดละ ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้น ทานการกุศลสิ่งใดที่ให้แก่สมณะชีพราหมณ์นั้น ก็จะกลายเป็นของทิพย์ไปรอคอยอยู่บนสวรรค์หมดทั้งนั้น .. "

"ธรรมพเนจร" หลวงปู่จันทา ถาวโร

http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-chanta/lp-chanta-04-02.htm   

5,000


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย