"ไม่มีอะไรเหนือกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  4,979 

 "ไม่มีอะไรเหนือกรรม"

" .. ไม่มีอะไรเหนือกรรมในโลกอันนี้ พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ทรงยอมรับหมดเลยว่า "นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ" ไม่มีอะไรที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่ากรรมไปได้

คำว่ากรรมได้แก่ "กรรมดีกรรมชั่ว" อันนี้มีอานุภาพมาก เจ้าของนั้นมีอำนาจในการสร้างกรรมทั้งดีทั้งชั่ว "แต่เวลาสร้างลงไปแล้ว กรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจเหนือเราอีกทีหนึ่ง บังคับเรา"

เพราะฉะนั้นจึงให้ระมัดระวังการทำทุกสิ่งทุกอย่าง "อย่าเห็นแก่ได้แก่ทำ เห็นแก่ความอยากความทะเยอทะยานไปทำ" แล้วสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟจะกลับมาเผาไหม้ตนเองโดยไม่รู้สึกตัว

แล้วก็มาตำหนิผลงานของตัวที่ทำมาแล้วว่า "ไม่สมมักสมหมาย" ไปที่ไหนเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงหวัง ๆ "แต่ตัวเหตุคือ เราสร้างไว้แล้วสิ่งไม่พึงหวัง ผลปรากฏออกมาก็มีแต่ความไม่พึงหวังทั้งนั้น" จงพากันระมัดระวังให้ดี .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3968&CatID=2   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย