"กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 วิริยะ12   27 ส.ค. 2561

.
 "กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ"

" .. "ผู้ที่ทำกรรมดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดี ผู้ที่ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดี กรรมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุก ๆ คน" แต่บุคคลไม่ยอมรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองที่ทำเอาไว้ แต่ก็หนีไม่พ้นจะต้องได้รับผลของกรรมชั่วแน่นอน

"คำว่ากรรมดีและกรรมชั่วนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติ" เป็นผลตอบแทนให้แก่เหตุอย่างตรงไปตรงมา จะเรียกว่าศาลโลกที่ตัดสินคดีให้แก่มนุษย์ทั้งหลายก็ว่าได้ "ผู้ที่เวียนว่ายเกิดตายอยู่ในภพทั้งสาม จะต้องถูกศาลวัฏจักรตัดสินชี้ขาดให้ทั้งหมด"

"ฉะนั้นจิตวิญญาณที่ชอบเที่ยวเร่ร่อนไปตามวัฏฏะ จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้น ผู้ที่นับถือในศาสนาอะไร หรือผ้ทูี่ไม่นับถือศาสนาอะไร จะต้องอยู่ในอำนาจกฎแห่งกรรมด้วยกัน" ไม่มีจิตวิญญาณใดอยู่เหนือกรรมนี้ไปได้เลย .. "

"เหตุให้เกิดทุกข์"
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
 DT014902

วิริยะ12

27 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  3600 

   ความคิดเห็น


Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(): Failed opening '..//config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108

• "ผู้มีปัญญากลัวกรรมยิ่งนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "กรรมบถ ทางของกรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "หลักของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย