"เรามีอำนาจทำกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   11 พ.ย. 2561


 "เรามีอำนาจทำกรรม"

" .. "เรามีอำนาจทำกรรม แต่เวลาทำลงไปแล้วกรรมย่อมมีอำนาจบังคับเรา" ถ้าเป็นความชั่วก็บังคับให้เกิดความทุกข์ความลำบากลำบน เกิดในภพใดชาติใดมีแต่ภพชาติที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้น ๆ นี้เป็นหลักธรรมชาติของสัตว์ที่เกิดตายด้วยอำนาจแห่งกรรม

ฝ่ายดีก็เช่นเดียวกัน "เราทำความดีแล้วถึงจะไม่ปรารถนาความดี ภพชาติก็เป็นของดีสำหรับเรา" เช่น อย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรม มีสมบัติพัสถานมาก เกิดขึ้นมาด้วยความชอบธรรม เป็นสง่าราศีแก่ตัวเองและครอบครัวเหย้าเรือนตลอดส่วนรวม .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=319&CatID=2DT014902

วิริยะ12

11 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  801 

   ความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย