กรรมที่ทำให้มีปัญหาการงาน-การเงิน และวิธีปลดล็อคกรรมหนีความจน ปลดเปลื้องปัญหาการงาน-การเงิน


สมัครเป็นสมาชิก Facebook วันนี้เพื่อติดต่อกับ Baansuanpyramid***ธรรมจากท่านอาจารย์อุบล***

การทำศีลข้อ 2 ทำให้มีปัญหาด้านการเงิน

- ชอบของฟรี ลักทรัพย์ ใช้เหลี่ยม คนส่วนใหญ่ที่คิดว่าตนเองฉลาด ไม่ยอมเสียเปรียบใครคนนั้นจะมี

ปัญหาการเงิน คนอ่อนน้อม เอื้อเฟือเผื่อแผ่

- รวมทั้งการทำผิดศีลข้ออื่น เช่น ทำแท้ง ทำให้มีปัญหาการเงิน สุขภาพด้วยเช่นกัน


- อิจฉา ขัดแข้งขัดขา ขวางทางคนอื่นเค้า

- << หากใครก้าวข้ามตรง ความโกรธ ความอิจฉา นี้ไปได้ บุญจะมาส่งผลได้ >>

- หนี้แผ่นดิน : พวกเบียดบังเงินหลวง ร่วมกันช้าโกง เงินหลวง เงินแผ่นดิน เอาของหลวงกลับบ้าน กระดาษ

ปากกา บางคนเอารถหลวงก็มี

- เมื่อก่อนที่ท่านอาจารย์ ทำบ้านสวนมีพวกข้าราชการ คดโกง ป่วยกันมาทั้งนั้นเลย

- ความลับอยู่ที่บ้านสวน วิธีไถ่ถอนกรรมนี้ค่ะ อยู่บ้านสวน ซึ่งท่านอาจารย์ได้รู้ความลับนี้
จากท่านพ่อดตาจินิน


คือ “สร้างพระชำระหนี้แผ่นดิน”

สมเด็จพระปฐมบรมธรรมบิดาพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


20 มีนาคม เวลา 8:36 น. &#183; 4เขียนโดยMim Prapasiri   

4,956


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย