คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่น


คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่น
รวมไปถึงการพูดไม่ดีต่าง ๆ กับคนอื่นนั้น
กรรมจะมาเร็วมาก
เขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายใน
ไม่เป็นที่รักของคนทั่วไป
ตรงกันข้ามกับเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลาย

กรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอ ๆ
ทั้งทางกายและทางใจ

บางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่รู้ตัว
พอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลง
กรรมชั่วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้า

:: หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

   

5,097


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย