"ไม่มีใครเหนือกรรมมาเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


.
 "ไม่มีใครเหนือกรรมมาเกิด"

" .. "สัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมนะ" ไม่ได้เหนือกรรมมาเกิด "ไม่มีใครเหนือกรรมมาเกิด" มีแต่คนอยู่ใต้อำนาจของกรรม กรรมคือการกระทำของตัวเองนั่นแหละ

ถ้าทำลงไปแล้ว "อำนาจแห่งกรรมนั้นมาบังคับตัวเอง บังคับให้ขึ้นสูงลงต่ำได้ทั้งนั้น" ให้สุขให้ทุกข์ได้ จากกรรมของตนที่ทำเรียบร้อยแล้วกลับมาเป็นสมบัติของตัวเอง "ส่วนที่เป็นภัยก็เป็นภัย ส่วนที่เป็นคุณก็เป็น" ให้พากันระมัดระวังนะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน     

5,000


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย