"ลิงติดตัง" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12  4,950 

.
 "ลิงติดตัง"

" .. "ท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตดเถระ" ท่านเคยสอนไว้ "ตัวเองอยากไปจับตัง (ยางไม้เหนียว) จับแล้วยางเหนียวก็ย่อมติดมือ" ติดมือแล้วก็เอามาติดตา ก็ตัวเองนั่นแหล่ะทำตัวเอง คนอื่นไม่ไดไปทำ พอติดตาแล้วมองไม่เห็นไปไหนไม่ได้ แล้วจะไปตำหนีใคร "ตัวเองทำตัวทั้งนั้น"

ตัวเองฆ่าตัวเอง ตัวเองทำลายตัวเอง ติคนอื่นไม่ได้ "หรืออย่างเกิดมารูปพรรณสัณฐานไม่สวย หรือเป็นง่อยเปลี้ยเสียขา จะหาว่าพ่อแม่ทำก็ไมใช่มันเป็นกรรมของตัวเองทั้งนั้น สร้างไว้แต่ปางก่อน" ตัวเองทำตัวเองทั้งนั้น

"เหมือนลิงติดตังนั่นแหล่ะ" นี่ท่านเทียบออกมาทางนอก เพื่อให้เข้าใจ ยกเป็นธรรมาธิษฐาน ก็คิอใจนั่นเอง "ลิงติดตังตัวนั้นคือใจหรือจิตเรานั่นแหละ ใจมันสร้างความคิดขึ้นมาก็หลงความคิดตัวเอง สร้างอะไรก็หลงอันนั้น" ตัวเองบ้าเพราะตัวเอง .. "

หลวงปู่ศรี มหาวีโร 
   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย