จะเลือกสุข หรือ เลือกทุกข์


จะเลือกสุข หรือ เลือกทุกข์

พระไพศาล วิสาโล


...แต่ละวันจะเป็นวันดีหรือวันร้าย
อยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นวันนั้นอย่างไร
เริ่มต้นด้วยการเติมสติให้แก่จิตใจ
หรือเอาเรื่องหม่นหมองมาใส่ตน
หากเริ่มต้นด้วยดี
เราก็สามารถรับมือกับเหตุการณ์ร้าย ๆ ได้ด้วยใจที่ปกติ
ซึ่งพาไปสู่สิ่งดี ๆ อีกเป็นทอด ๆ

วันดีหรือวันร้าย สุขหรือทุกข์ จึงเป็นสิ่งที่เราเลือกได้
ถ้าเลือกวันดีหรือความสุข
ก็พึงมีสตินำหน้าเมื่อมีสิ่งต่าง ๆ มากระทบ
แต่ถ้าอยากเลือกวันร้ายหรือความทุกข์
ก็ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำใจ
แล้วปล่อยตัวไปตามเหตุการณ์ต่าง ๆ สุดแท้แต่มันจะพาไป...

http://www.visalo.org/article/secret255411.htm   

4,956


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย