"กรรมมีอำนาจมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  4,423 

.
 "กรรมมีอำนาจมาก"

" .. อำนาจแห่งกรรมใครอย่าประมาทนะ "นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ" สิ่งใดก็ตามจะมีอำนาจเสมอกรรมไม่มี "กรรมมีอำนาจมากที่สุด" มองไม่เห็น ท่านจึงบอกว่า "นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ" สิ่งที่มีอำนาจมากไม่มีอะไรเหนือกรรมไปได้ "กรรมดี-กรรมชั่วทำอยู่ที่แจ้งที่ลับไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ผู้ทำ" ทำลงไปแล้วเป็นอย่างนั้นละ

"ท่านจึงให้เชื่อบุญเชื่อกรรม" ผู้ที่มาสอนธรรมมีแต่ท่านผู้เลิศเลอ พระพุทธเจ้าสอนธรรม ไม่ใช่คนตาบอดหูหนวก เอามาสอนพวกเรา "พวกเรามีแต่คนตาบอดหูหนวก ครั้นเวลาฟังแล้วไม่เชื่อท่านนะ" ทำตามอำนาจแห่งความมืดบอดของตัวเองมันก็จมลง ๆ ทั้งนั้นละ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5242&CatID=2• ปุจฉา - วิสัชนา

• "ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าขรา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• Mindfulness Course

• "ทุกชีวิต ล้วนเป็นไปตามกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย