"หลักกรรมเป็นหลักใหญ่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


.
 "หลักกรรมเป็นหลักใหญ่"

" .. "หลักกรรมเป็นหลักใหญ่มากในสัตวโลก" ใครจะเชื่อไม่เชื่อ ใครจะนับถือไม่นับถือก็ตาม แต่กรรมนี้สัตว์ทำด้วยกัน ทำดีทำชั่วทำด้วยกันทั้งนั้นแหละ จะมีเจตนาไม่มีเจตนาก็ตาม "กรรมเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับใครจะยอมรับไม่ยอมรับ"

เป็นกรรมตลอดไปทั้งดีและชั่วที่ทำลงไป ต้องเป็นอย่างนั้น "ทีนี้เวลาตายลงไปอันนั้นมันอยู่ในจิตนี่ ชั่วก็ดี ดีก็ดีอยู่ในจิต" อันไหนมีอำนาจมาก และอันไหนที่จะควรรับดีชั่วก่อนหลังกันนั้นมันอยู่ในหัวใจ "เพราะฉะนั้นจึงเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมทุกซอก จิตดวงนี้แหละ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=549&CatID=2   

5,205


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย