ธรรมะคลายเครียด
:: คำถาม ::

มีธรรมะข้อใดส่วนใดค่ะ
ที่นำมาดับความเครียดจากเพื่อนได้บ้างคะ
เช่นเพื่อนไม่จริงใจ แต่เราต้องอยู่ร่วมทำงานกันอย่างนี้


:: คำตอบ ::

ความไม่จริงใจเป็นพิษร้ายซึ่งมีอยู่ในตัวเขาเอง
เขาจะต้องได้รับผลแห่งความไม่จริงใจของเขาอยู่แล้ว
อย่าเอาความไม่จริงใจของเขามาทำลายความดีของเรา
ขอให้ถือสุภาษิตว่า
”ไม่เอาความชั่วของผู้อื่นมาทำลายความดีของตน”
แค่นี้เราก็คงหายเครียดได้แ;ล้ว
ความเครียด ถ้าเราไม่ฆ่ามัน มันก็ฆ่าเรา
ปล่อยมันไป เขี่ยมันทิ้งไป
ผมทราบว่า ทำได้ยากแต่ก็ไม่เกินวิสัย
ถ้าเราพยายามย่อมต้องทำได้

ใครชอบใครชังช่างเถิด
ใครเชิดใครชูช่างเขา
ใครด่าใครบ่นทนเอา
ตัวเราร่มเย็นเป็นพอ

ขอให้คุณร่มเย็น
ความชั่วออกจากผู้ใดย่อมกลับเข้าไปหาผู้นั้นเอง
อย่าไปสนใจเลย
ความไม่ดีของคนอื่นมีบ่อยครั้ง
เป็นเหมือนกระจกส่องให้เราเห็นว่า อย่าทำอย่างนั้นนะ ไม่ดี
แปลว่า เราสามารถนำมาศึกษาเรียนรู้ได้ เพื่อพัฒนาตัวเราเอง
ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีของคนอื่น
ถ้าแก้ไขได้ก็ช่วยกันแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยไป

ที่มา... http://www.ruendham.com/   

4,965


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย