"กรรมนี้ เราสร้างเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  4,772 

 "กรรมนี้ เราสร้างเอง"

" .. เจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวของเราเองนั่นแหละ เราได้กระทำไว้แล้วด้วยความตั้งใจ มิใช่มีคนอื่นมาบังคับให้กระทำ หรือคนอื่นมายกให้

จิตที่ตั้งเจตนาไว้แล้วว่า จะทำกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าดีหรือชั่ว นั่นแหละตัวกรรม ผลของกรรมดีและกรรมชั่วก็จิตของผู้นั้นได้เสวย คนอื่นจะเสวยแทนไม่ได้ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย