สี่ธาตุผู้มีคุณ

 DhammaDD  

จะกล่าวนำพาผู้มีคุณ

สี่ธาตุแรกสร้างโลกให้สดใส

สี่ธาตุในรวมร่างให้งามสม

สี่ธาตุสิ้นย่อมไม่เหลือซึ่งเผ่าพงษ์

สี่ธาตุคงดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน

6,042


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย