ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนการฟังธรรม

 กัณฑกะ  

การฟังธรรม นี้ดี มีอานิสงส์

ให้เห็นตรง เห็นชัด ตัดสงสัย

จึงควรที่ จะได้ฟัง อย่างตั้งใจ

ก็จะได้ ความดี มีแก่ตน

สิ่งใด ไม่เคยฟัง จะได้ฟัง

ขอให้นั่ง ตั้งใจรับ อย่าสับสน

จิตผ่องใส ได้ปัญญา มิมืดมน

ทำให้พ้น จากความทุกข์ ถึงสุขเอย

5,972


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย