แต่ไม่ลอยลงมา

 ข้าพเจ้า   24 ต.ค. 2553

     เมื่อวานแลจันทร์นวลยวนตา
พิศเพ่งนภาอยู่กลางหาว
จะเด็ดชมภิรมย์ชื่นกับดวงดาว
เหนือฟ้าพราวสกาวตาน่าเชยชม

     ใต้ฟ้าเย็นเพ็ญพักตร์หรือจักรู้
พิศเพ่งดูหมู่ดินมิเห็นสม
น้ำท่วมซัดพัดคลื่นหมื่นระงม
ทั้งคลื่นลมมรสุมรุมชีวิน

     ฟ้ากับดินชิดกันถึงเพียงนี้
แสงจันทร์รี่กระทบจบแผ่นหิน
ใยจันทร์เจ้าไม่ล่องลงตรงพื้นดิน
ล่องนาวินแห่งโลกโศกด้วยกัน

     มาเถิดมารับเหล้าเคล้าอีกจอก
สัพยอกเศษซากความหฤหรรษ์
ดีจริงเอยเกิดมาเป็นพระจันทร์
ชื่นคืนวันเสวยฟ้าดาราพราว

พระจันทร์อยู่บนฟ้า
แสงต้องดิน
ฝูงชนแลเห็นถนัด
แลเห็นฝูงชนถนัด
แต่ทำไมไม่ลอยลงมา
แต่ทำไมไม่ลอยลงมา

   
เพิ่งสอบเสร็จครับ สวัสดี ทุกท่าน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย