ปัญญาทางพุทธศาสนา

@ ในความรู้ ทั้งหลาย ในโลกนี้
มีทุกที่ ทุกแห่ง ให้ศึกษา
แต่หาใช่ ทางที่เกิด ในปัญญา
หนทางหา ทางดับทุกข์ ไม่ได้จริง
@ รู้แจ้งใน ปัญญา ต้องไตรลักษณ์
จริงประจักษ์ แล้วละวาง สิ่งทั้งหลาย
เห้นความจริง ทั้งในใจ และในกาย
มิได้หมาย เรียนสูง จากตำรา.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  341 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย