สังคมมีสุข เมื่อประชาฯ แบ่งปัน

@ หากรวมกัน หมาแมว ไม่แบ่งชั้น
ความผูกพัน รวมกัน เพื่อนสหาย
พระท่านมี เมตตา จึงสบาย
อิ่มกันหลาย มีสุข ทั้งหมาแมว
@ หากคนเรา จนรวย ไม่แบ่งชั้น
มากแบ่งปัน คนจน มิตรสหาย
ไม่อยากได้ อยากมี จนเกินไป
สมานไว้ ย่อมมีสุข ทุกสังคม.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  281 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย