คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 naparats  

โลภ โกรธ หลง ไอ้ ๓ ตัวนี่แหละตัวร้าย
เป็นตัวที่เราเห็นหน้ามันแล้วต้องเล่นงานมันเลยทีเดียว
หน้าที่ของเราทุกคนคือต้องทำลายสิ่งชั่วร้ายในตัวเรา
และในบุคคลอื่นให้หมดไป

| หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ |
https://www.facebook.com/Panyavichalai/ 

ที่มา : https://www.facebook.com/Panyavichalai/

6,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย