การคิดเข้าข้างตัวเองจับได้ยาก...บางคนยังเข้าข้างตัวเองว่าไม่เข้าข้างตัวเอง...

 Webmaster  

ความแตกต่างระหว่างความยืนหยัดในหลักการและความดื้ออยู่ตรงไหน?

คนส่วนใหญมักมักไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากหรอก เมื่อมีการขัดแย้งกันมักจะถือง่ายๆว่าเรานี่แหละยืนหยัดในหลักการ เขานั้นแหละดื้อรั้น

การคิดเข้าข้างตัวเองจับได้ยาก บางคนยังเข้าข้างตัวเองว่าเป็นคนไม่เข้าข้างตัวเอง เป็นกลางอยู่เสมอ

พระอาจารย์ชยสาโร


• ธรรมให้รู้ : ตอนที่92 - คุณจะเกิดมาเพื่อจมกับความทุกข์ทรมานจริงเหรอ? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓

• ผู้กล้าสู่สนาม (ธรรมจักรของแท้สัจจะธรรมต้องพันซี่เท่านั้น)

• อยากได้อะไรติดตามไปชาติหน้าต้องทำอย่างไร?
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย