ดูกาย ดูใจ ระวังวาจาดูกาย ดูใจ
ระวังวาจา

พระอาจารย์ชยสาโร

------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro
ที่มา : https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org/photos/2677255059049830

 เปิดอ่านหน้านี้  50 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย