รักความดีในตัวเอง
ความรักนำทั้งสุขทั้งทุกข์มาสู่จิตใจของมนุษย์ ผู้มีปัญญาจึงควรจัดการกับสิ่งที่ทำให้ความรักเศร้าหมอง เพื่อจะได้สุขมากกว่าทุกข์ ความอยากได้ ความอยากให้มี ความอยากไม่ให้มี ทำให้ความรักเป็นทุกข์ได้ง่าย ระวังให้ดี ไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นพิษในใจ อาจจะตกหลุมความรักได้เหมือนกัน แต่ที่แน่กว่า คือ จะตกเหวความทุกข์ไปด้วยไม่เร็วก็ช้า

ก่อนอื่นให้รักความดีในตัวเอง เคารพความดีในตัวเอง เพิ่มพูนความดีในตัวเอง แล้วความรักใครสักคนมาหรือไม่มาก็มีความสุขที่ไว้ใจได้

พระอาจารย์ชยสาโร   
 3,220 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย