ชีวิตเราจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ด้วยการกระทำของเรา มันก็ง่ายหรือยากเพียงเท่านี้"เมื่อนึกถึงนิสัยไม่ดีต่างๆ ในกาลก่อนที่ปัจจุบันเราเลิกได้แล้ว จำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งนิสัยไม่ดีเหล่านั้นก็เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา ปัจจุบันเราเลิกนิสัยเหล่านั้นได้แล้ว และเมื่อถามตัวเองว่า ถ้านิสัยไม่ดีเหล่านั้นสามารถเลิกได้จากการฝึกปฏิบัติธรรม ทำไมนิสัยไม่ดีต่างๆ ที่ยังเหลืออยู่ยังเลิกไม่ได้

นึกถึงนิสัยที่ดีในปัจจุบันที่ทำให้เรามีความสุข แต่ในอดีตเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ นึกถึงว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ยากจะเชื่อว่าวันหนึ่งวันนี้เราจะมีนิสัยเช่นนี้ ถามตัวเองว่าถ้านิสัยที่ดีเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติธรรม ทำไมนิสัยที่ดีอื่นๆ ที่ยังไม่มีอยู่ ยังไม่เกิดขึ้น

อนาคตของเราไม่แน่นอน มันไม่ขึ้นอยู่กับพรหมลิขิต ไม่เป็นไปตามการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแผนการของพระผู้เป็นเจ้า ชีวิตเราจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ด้วยการกระทำของเรา มันก็ง่ายหรือยากเพียงเท่านี้"

พระอาจารย์ชยสาโร

------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro

2,892


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย