ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทาง แต่ทุกคนต้องเดินเองด้วยความอดทน และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน เดินไม่ได้ ก็คลานเอา
ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทาง แต่ทุกคนต้องเดินเองด้วยความอดทน และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน เดินไม่ได้ ก็คลานเอา

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,836 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย