อาศัยความไม่สะอาด เพื่อเก็บกวาดกิเลส


อาศัยความไม่สะอาด

เพื่อเก็บกวาดกิเลสที่มา : เขมรํสี / วัดมเหยงคณ์

 เปิดอ่านหน้านี้  566 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย