อาศัยความไม่สะอาด เพื่อเก็บกวาดกิเลส
อาศัยความไม่สะอาด

เพื่อเก็บกวาดกิเลส   ที่มา : เขมรํสี / วัดมเหยงคณ์

 2,800 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย