การเพ่งให้เกิดปัญญา ตอนที่ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 DhammathaiTeam   27 ก.พ. 2560

การเพ่งให้เกิดปัญญา ตอนที่ 1

โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ประธานสงฆ์แห่ง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=IlWi3UTcVY4&t=1456s


การเพ่งให้เกิดปัญญา ตอนที่ 2

โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ประธานสงฆ์แห่ง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

 เปิดอ่านหน้านี้  3141 

DT0005

DhammathaiTeam

27 ก.พ. 2560

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย