ธรรมชาติของจิต - พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร


พระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมชาติของจิต

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

 เปิดอ่านหน้านี้  4745 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย