เตรียมความพร้อมสามเณรโพธิ


  • เตรียมความพร้อมสามเณรโพธิ

  • โดย
  • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔)
  • วันที่ 27 มีนาคม 2566 - 1 เมษายน 2566
  • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔)
  • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔) ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โทร: 096 186 7071
  • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
  • เยาวชนชาย อายุ 13-16 ปี


ที่มา : Website : www.ybat.org

 เปิดอ่านหน้านี้  153 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย