วิปัสสนากัมมัฏฐาน


 • วิปัสสนากัมมัฏฐาน

 • โดย
 • พระอาจารย์มาลา สติสมฺปนฺโน
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 - 28 พฤษภาคม 2566
 • ธรรมสถานว่องวานิช
 • ถนนเทพารักษ์ ซ.96 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 • โทร: 02 006 2958
 • Website/FB: https://www.facebook.com/thammasathanvongvanij
 • แผนที่: https://maps.google.com/?cid=6280808730291620687
 • หลักสูตร : วิปัสสนากัมมัฏฐาน

  วิปัสสนาจารย์ : พระอาจารย์มาลา สติสมฺปนฺโน

  สวนสงฆ์ไร่สติสัมปันโน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

  26 - 28 พฤษภาคม 2566

  เจ้าภาพโดย : FC พระอาจารย์มาลาที่มา : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezUvuvNlVCxKbqIcpEj25hdyPiVQ-zijl2gYFUMP7aZkPLgA/viewform?fbclid=IwAR2IwJYtrw9riscXn_4BzcXigLUw6Ouyn9X_inm8EJcgC-vda9rtHecVFag

 เปิดอ่านหน้านี้  134 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย