วิปัสสนากัมมัฏฐาน


 • วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 • โดย
 • พระอาจารย์มาลา สติสมฺปนฺโน
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 - 28 พฤษภาคม 2566
 • ธรรมสถานว่องวานิช
 • ถนนเทพารักษ์ ซ.96 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
 • โทร: 02 006 2958
 • Website/FB: https://www.facebook.com/thammasathanvongvanij
 • แผนที่: https://maps.google.com/?cid=6280808730291620687

 • หลักสูตร : วิปัสสนากัมมัฏฐาน

  วิปัสสนาจารย์ : พระอาจารย์มาลา สติสมฺปนฺโน

  สวนสงฆ์ไร่สติสัมปันโน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

  26 - 28 พฤษภาคม 2566

  เจ้าภาพโดย : FC พระอาจารย์มาลา
478


Ralated Story
เเค่รู้
• 1 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย