อริยมรรค


 • อริยมรรค

 • โดย
 • ดร.สุภีร์ ทุมทอง
 • วันที่ 14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1646
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • อริยมรรค
  โดย
  ดร.สุภีร์ ทุมทอง

  14-18 ก.ย.66
  ณ อาคารธรรมนิเวศ
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
  ซอยเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

  สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1646

 เปิดอ่านหน้านี้  194 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย