วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดย อ.เรณู ทัศณรงค์ 15-17 ก.ย.66 สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป


 • วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดย อ.เรณู ทัศณรงค์ 15-17 ก.ย.66 สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป
 • โดย
 • อ.เรณู ทัศณรงค์
 • วันที่ 15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)
 • เลขที่ 19 หมู่ 16 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทร: 02-0163049 , 02-0163050
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1460
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/ouLf8PoiJQqyAmEp6

 • วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
  โดย
  อ.เรณู ทัศณรงค์

  15-17 ก.ย.66

  ณ ศาลาอาจาริยบูชา
  ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

  สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป


507


Ralated Story
เเค่รู้
• 1 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย